Wednesday, July 13, 2011

I WISH

2 comments:

sefi said...

אני גם רוצה בריכה. היית מאמינה שאני הלכתי לבריכה פה בברלין ובארץ אני לא יכולה להרשות עלצמי?
איזה כיף שיש לך :)

הוידאו אכן מהמם החל במרפסת ועד הבריכה. וחלמתי שאני וצ'אק דיבנרו גם.

CV said...

אולי כיף שיש אבל אני בספק אם רגליי אי פעם ישכשכו בה.
אווו מה שלום צ'אקי? הוא היה נחמד אליך? מה הוא סיפר? הוא אמר לך משהו עלי??
לא ראיתי אותו מאז.. אני חושבת לפתוח במבצע מודיעיני חשאי ולגלות איפה בדיוק הוא גר...