Tuesday, March 24, 2015

PAST/PRESENT/FUTURE

למעלה: רח' 27 בין השביעית לשמינית, וסלפי בכיתת דיגום - הקמפוס והבית השני שלי בחמש שנים האחרונות.

אי שם בשלהי ינואר, כשהמעלות ברחו מהאפס לכיוון הלא נכון, התחיל את הסמסטר האחרון שלי לתואר. ביום הראשון (האחרון) ללימודים, הגעתי לקמפוס כמו בשבעת הסמסטרים שקדמו לזה, אבל פתאום הכל היה נראה אחרת.

אני מסוגלת להתרפק על הנוסטלגיה למשך שעות, ולדבר על הדרך הארוכה שעברתי מאז אותו יום באוגוסט 2010 כשהמזוודות שלי התגלגלו על רח' 27. אבל מה שבאמת אשמח לעשות זה לדבר על מה קורה עכשיו, בשנת 2015, ושאולי נוכל להשלים קצת פערים.

בפוסטים הבאים אספר לכם על קולקציית הגמר שלי, אשתף איתכם את תהליך העבודה, ולמרות שהחיים שלי בימים אלה מתחילים ונגמרים באותו בלוק מהולל בין השדרה השביעית לשמינית, אולי גם נצא לטייל קצת ביחד, כי בכל זאת - ניו יורק.

CV  


No comments: